Skriftstørrelse

Helse og velferd | Flekkefjord

Helse og velferd består av 7 enheter som sammen har ansvaret for helse-, sosial- og omsorgstjenestene til innbyggerne, samt integrering av flyktninger og samarbeid med frivillig sektor. 

 • Som innbyggerne i Flekkefjord er du ansvarlig for egen helse og egne valg. De aller fleste vil likevel i løpet av livet ha behov for både veiledning og hjelp, og da er det viktig at man så raskt som mulig tar kontakt med den kommunale forvaltningsenheten eller NAV Flekkefjord. Ofte vil vi kunne hjelpe deg bedre dersom vi får mulighet til å hjelpe deg tidligere. Vi har taushetsplikt og alle som henvender seg skal bli møtt med respekt og bli tatt på alvor.
 • Som innbygger i Flekkefjord skal du få tjenester av god kvalitet. For å få dette til må du som tjenestemottaker eller pårørende delta i utformingen av tjenestetilbudet bruke og de ressursene du har aktivt.
 • Som innbygger i Flekkefjord skal du, uavhengig av hvilke utfordringer du har, oppleve at hjelpen du får tar utgangspunkt i at du skal kunne leve et mest mulig aktivt, trygt og selvstendig liv. Innbyggere i alderen 0 - 105 og deres pårørende får veiledning og hjelp fra helse- og velferdssektoren i Flekkefjord. Den viktigste ressursen er de vel 500 ansatte og de over 200 frivillige som daglig gjør en fantastisk innsats for andre. 
 • Som innbygger i Flekkefjord, uavhengig av alder, kjønn, interesser eller helse, ønsker vi deg hjertelig velkommen til å bli med på å skape deltakelse og mestring for andre. Ta gjerne kontakt med Frivilligsentralen.

 • Kommunalsjef Helse og velferd
  Leder:
  Inger Marethe Egeland
  Mobil leder:
  98 46 06 32
  Telefon avdeling:
  38 32 80 00
  E-post:
  mailto:inger.marethe.egeland@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Kikregaten 50
  Postadresse:
  Kikregaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 80 00
  Mobil: 98 46 06 32
 • NAV Flekkefjord
  Leder:
  Jessie Paulsen
  Mobil leder:
  90 09 79 68
  Telefon avdeling:
  55 55 33 33
  E-post:
  mailto:nav.flekkefjord@nav.no
  Besøksadresse:
  Elvegaten 14
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 55 55 33 33
  Mobil: 90 09 79 68
 • Flekkefjord Frivilligsentral
  Leder:
  Marianne Hafte
  Mobil leder:
  94 14 89 44
  Telefon avdeling:
  38 32 80 00
  E-post:
  mailto:marianne.hafte@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Elvegaten 16
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 80 00
  Mobil: 94 14 89 44
 • Enhet for hjemmetjenester - Hidra omsorgssenter
  Leder:
  Nina Jansen Nilsen
  Mobil leder:
  95 49 05 54
  Telefon avdeling:
  38 32 84 00
  Tlf underavdeling:
  Forvaltningsenheten: 38 32 83 83
  E-post:
  mailto:Forvaltningsenheten.HO@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Fidjeveien 65, 4432 Hidrasund
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 84 00
  Mobil: 95 49 05 54
 • Psykisk helse og rus - ambulant
  Leder:
  Toralf Førland
  Mobil leder:
  95 81 67 40
  Telefon avdeling:
  38 32 83 80
  Tlf underavdeling:
  Telefonkø: 90 68 97 21
  E-post:
  mailto:Forvaltningsenheten.HO@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Fjellgaten 8
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 83 80
  Mobil: 95 81 67 40
 • Forvaltningsenheten i helse og omsorg
  Leder:
  Anne Modalsli Grøtteland
  Telefon leder:
  38 32 83 83
  Mobil leder:
  48 19 15 18
  Telefon avdeling:
  38 32 83 83
  Tlf underavdeling:
  Telefonkø: 90 20 75 33
  E-post:
  mailto:forvaltningsenheten.ho@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Fjellgaten 8
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 83 83
  Mobil: 48 19 15 18
 • Enhet for hjemmetjenester hjemmesykepleie og hjemmehjelp
  Leder:
  Liv Karen Snerthammer
  Mobil leder:
  46 88 95 22
  Telefon avdeling:
  38 32 83 83
  Tlf underavdeling:
  Hjemmetjenesten sone Vest: 38 32 83 52
  Tlf underavdeling:
  Hjemmetjenesten sone Øst: 38 32 83 55
  E-post:
  mailto:forvaltningsenheten.ho@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Fjellgaten 8
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 83 83
  Mobil: 46 88 95 22
 • Enhet for habilitering
  Leder:
  Elisabeth G. Spikkeland
  Mobil leder:
  46 88 92 02
  Telefon avdeling:
  38 32 83 83
  E-post:
  mailto:Forvaltningsenheten.HO@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Fjellgaten 8
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 83 83
  Mobil: 46 88 92 02
 • Enhet for legetjenester
  Leder:
  Kommuneoverlege Marianne Omland
  Mobil leder:
  97 73 10 84
  Telefon avdeling:
  38 32 83 83
  E-post:
  mailto:Marianne.Omland@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Fjellgaten 8
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 83 83
  Mobil: 97 73 10 84
 • Avdeling for enslige mindreårige flyktninger
  Leder:
  Christopher Wahl
  Mobil leder:
  90 18 53 11
  Telefon avdeling:
  38 32 83 83
  E-post:
  mailto:christopher.wahl@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Fjellgaten 8
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 83 83
  Mobil: 90 18 53 11
 • Enhet for hjemmetjenster - Sundeheimen
  Leder:
  Line Larsen
  Mobil leder:
  94 17 26 16
  Telefon avdeling:
  38 32 84 10
  Tlf underavdeling:
  Telefonkø: 94 17 11 38
  Tlf underavdeling:
  Kjøkkenet på Sundeheimen: Tlf.: 94 17 22 18
  E-post:
  mailto:Forvaltningsenheten.HO@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Sundegaten 24
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 84 10
  Mobil: 94 17 26 16
 • Avdeling for rehabilitering og mestring
  Leder:
  Hanne M. Matsen
  Telefon leder:
  38 32 45 07
  Mobil leder:
  91 51 61 37
  Telefon avdeling:
  38 32 83 83
  E-post:
  mailto:Hanne.Matsen@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Fjellgaten 8
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 83 83
  Mobil: 91 51 61 37
 • Enhet for sykehjem
  Leder:
  Ellen Barth Larsen
  Telefon leder:
  AB1: 96 09 25 20
  Mobil leder:
  94 53 28 68
  Telefon avdeling:
  38 32 83 00
  Tlf underavdeling:
  AB2: 96 09 25 30
  Tlf underavdeling:
  AB3: 96 09 25 40
  Tlf underavdeling:
  D2: 96 09 25 50
  Tlf underavdeling:
  D3: 96 09 25 60
  E-post:
  mailto:Forvaltningsenheten.HO@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Tjørsvågveien 23
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 83 00
  Mobil: 94 53 28 68
 • Kjøkkentjenesten
  Leder:
  Trond Vågsvoll
  Mobil leder:
  94 51 06 96
  Telefon avdeling:
  96 09 25 15
  E-post:
  mailto:trond.vagsvoll@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Tjørsvågveien 23
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 96 09 25 15
  Mobil: 94 51 06 96
 • Enhet for hjemmetjenester - Aktiviteten dagsenter
  Leder:
  Else Marie Mål
  Mobil leder:
  91 13 77 29
  Telefon avdeling:
  38 32 84 50
  E-post:
  mailto:Forvaltningsenheten.HO@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Tjørsvågveien 23
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 84 50
  Mobil: 91 13 77 29
 • Syn og hørselskontakt
  Leder:
  Jorna Berrefjord
  Mobil leder:
  94 17 30 44
  Telefon avdeling:
  .
  E-post:
  mailto:jorna.berrefjord@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  .
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Mobil: 94 17 30 44
 • Enhet for integrering, rehablitering, og psykisk helse
  Leder:
  Britt Monika Strømland
  Mobil leder:
  94 52 14 07
  Telefon avdeling:
  38 32 83 83
  E-post:
  mailto:forvaltningsenheten.ho@flekkefjord.kommune.no
  Besøksadresse:
  Fjellgaten 8
  Postadresse:
  Kirkegaten 50
  Postnummer:
  4400
  Poststed:
  Flekkefjord

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Telefon: 38 32 83 83
  Mobil: 94 52 14 07

Flekkefjord kommune

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer kl. 08-15.00
vinter kl. 08-15.30

 

Sentralbord: 38 32 80 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Personvern og informasjonskapsler