Undersøkelse

IVARETATT er en undersøkelse hvor pårørende til de som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester kan gi tilbakemelding på hvordan de opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen de er pårørende i.

Vi kan hente ut lokal statistikk fra undersøkelsen i vårt arbeid med å bli bedre, i tillegg til at resultatene brukes til forskning. Du som svarer på undersøkelsen er anonymisert.

IVARETATT er åpen fra 28. oktober til 31. mars, og du kommer til undersøkelsen ved å trykke her.

Hvem er pårørende?

Du er i denne sammenheng pårørende dersom du er i familie med, eller i annen nær relasjon til, noen som du føler omsorg eller ansvar for, og som mottar en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester.

Om IVARETATT

IVARETATT er utarbeidet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Oppland), i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning Øst og Pårørendesenteret. Undersøkelsen er laget med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet. I tillegg til å være et verktøy for kommunene, vil data benyttes til forskning. (Fra pårørøresenteret.no)