Ordinær pris

Flekkefjord bystyre har vedtatt at elbiler skal betale full pris på offentlige avgiftsplasser fra og med 1.1.21, det gjelder også soneplasser. Betaling for lading kommer i tillegg. 

 

Ladeplasser

Vi gjør oppmerksomme på at ladeplasser er tiltenkt ladende biler, ikke generell parkering. Hvis du ikke har behov for lading, bør du parkere på ordinær p-plass. Skiltet tidsbegrensning gjelder også på ladeplasser.