Parkeringshuset er eid av det private selskapet Flekkefjord Parkeringsselskap.