Parkeringshuset er eid av det private selskapet Flekkefjord Parkeringsselskap som kan nås på tlf.: 46 80 52 22 mandag-fredag fra kl. 08.00-20.00.