Skriftstørrelse

Høring: Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg

Formannskapet i Flekkefjord kommune har i møte 13.09.18 i sak 065/18 vedtatt å legge ut  lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg på høring. Formannskapet i Flekkefjord kommune har i møte 13.09.18 i sak 065/18 vedtatt å legge ut  lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg på høring.Forskriften skal dekke søknad- og byggeprosessen til avløpsanlegg under 50 personekvivalenter.

Standardkravene i forurensningsforskriftens kapittel 12 vil normalt være tilstrekkelige for å ivareta miljøhensyn og brukerinteresser, men fanger ikke opp behovet for lokal differensiering av ulike resipienter og renseløsninger.

Den lokale forskriften kan som eksempler stille krav om områderegulering, utslippskonsentrasjoner, prosjekterings- og dokumentasjonskrav for ulike renseløsninger, og prøvetaking.
Den lokale forskriften vil være et egnet verktøy i arbeidet med vannforskriften. Den sikrer politisk forankring, vedtar tydelige krav til tekniske løsninger, og gir kommunen et verktøy for mere og bedre kontroll med drift og vedlikehold av de private avløpsanleggene.

Kommunen kan stille strengere rensekrav til spredte avløpsanlegg enn kapittel 12 i forurensningsforskriften angir, ved å lage en lokal forskrift.  
Formålet med en lokal forskrift er å gi et godt verktøy for politisk forankring, gi et praktisk arbeidsverktøy for saksbehandler og konsulenter, og skape forutsigbarhet og likebehandling.

Her finner du sakspapirer fra saken 065/18

Saksfremstillingen inneholder:

  • Forskrift
  • Tekniske bestemmelser
  • Veileder til lokal forskrift
  • Vannområder – utslippskrav – sonerSøknadsskjema
  • “Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg» m/maler til vedlegg søknadsskjema

Her finner du møteprotokollen fra formannskapets møte 13.09.2018

Høringsfristen settes til seks uker, og innen 19. desember 2018.

Høringsuttalelser sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord. Merk dem 18/1124.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Under finner dere høringsbrevet som er sendt ut med motaker:

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me