Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykisk helse

Frisklivskurs

  • Er du nylig blitt sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt?
  • Ønsker du hjelp til livsstilsendring? 
  • Har du lyst til å vite mer om god psykisk helse?
  • Trenger du hjelp til å komme i gang med gode rutiner og trening?

Meld deg på frisklivskurs!

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Psykisk helse for barn og unge i Flekkefjord - oppfølging

Fastlegene/Helsestasjonen/familiesenteret har hoved- oppfølging av barn og unge – også når det gjelder barns psykiske helse.

Enhet for psykisk helse kan følge opp barn og unge etter henvisning fra fastlegen/helsestasjon/spesialisthelsetjenesten om det er behov for noe utover det som helsestasjonen og familiesenteret kan bidra med.

Enhet for psykisk helse kan også bidra vedr kurs for barn og unge, blant annet;

  • DU kurs – Mestringskurs for ungdom – et strukturert kognitivt basert tiltak, utviklet spesielt for aldersgruppen 14-20 år.
  • SMIL - tilbud retter seg mot barn og unge som pårørende. Når mor, far eller søsken har en helseutfordring, kan SMIL være et godt møtested for barn, unge og deres familier.

Rus og psykisk helse

Psykisk helsetjeneste er et helhetlig tilbud til personer, deres familie og nettverk.

Psykologtjenester

Tjenesten har til formål å forebygge psykiske vansker og psykososiale problemer ved å gi avgrenset behandling, samt veiledning til foreldre og til andre kommunale tjenester som arbeider med barn og unge.

1 | 2 | 3