Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykisk helsetjeneste

Leder: Maria Selmer-Olsen Mortensen

Mobil leder: 95 81 67 40

Sentralbord: 902 05 124

Avdeling: 38 32 16 44

E-post: forvaltningsenheten.HO@flekkefjord.kommune.no

Egensøknadsskjema - lenke skjemabank

Ledsagerbevis

Her finner du søknadsskjema for å få ledsagerbevis.

Psykisk helse for barn og unge i Flekkefjord - oppfølging

Fastlegene/Helsestasjonen/familiesenteret har hoved- oppfølging av barn og unge – også når det gjelder barns psykiske helse.

Enhet for psykisk helse kan følge opp barn og unge etter henvisning fra fastlegen/helsestasjon/spesialisthelsetjenesten om det er behov for noe utover det som helsestasjonen og familiesenteret kan bidra med.

Enhet for psykisk helse kan også bidra vedr kurs for barn og unge, blant annet;

  • DU kurs – Mestringskurs for ungdom – et strukturert kognitivt basert tiltak, utviklet spesielt for aldersgruppen 14-20 år.
  • SMIL - tilbud retter seg mot barn og unge som pårørende. Når mor, far eller søsken har en helseutfordring, kan SMIL være et godt møtested for barn, unge og deres familier.

Psykologtjenester

Tjenesten har til formål å forebygge psykiske vansker og psykososiale problemer ved å gi avgrenset behandling, samt veiledning til foreldre og til andre kommunale tjenester som arbeider med barn og unge.

Dagtilbud

Koordinator