Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Selvmordsfare og akutt hjelp

Har du eller noen du kjenner selvmordstanker?

Informasjonen under er for deg som er i en kritisk livssituasjon og/eller opplever selvmordstanker.

Den er også for pårørende og etterlatte. 

Legetjenesten - fastlege, legevakt

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester, deriblant fastlegeordningen, legevakt og andre allmennlegeoppgaver i kommunen som for eksempel i helsestasjon- og skolehelsetjeneste, sykehjem, omsorgssenter og kommunal øyeblikkelig hjelp.
Alle som ønsker det har rett til å ha en fastlege. Kommunen har ansvar for at det er nok leger i kommunen til at dette er mulig. Tildeling og bytte av fastlege foregår gjennom HELFO, eller ved fastlegekontoret tlf. 810 59 500 og den enkelte kan velge fritt mellom fastleger som har ledig kapasitet på sin liste.
Fastlegen prioriterer egne listepasienter, men vil kunne ta imot pasienter utenfor listen ved ledig kapasitet.
Legetjenesten i Flekkefjord har 9 fastleger, 1 turnuslege, 1 smittevernlege, 1 kommunepsykolog og 1 kommuneoverlege.