Skateanlegget kan brukes alle dager, utenom søndag, mellom klokken 10 og 19.

  • Skateanlegget brukes på eget ansvar
  • Vis hensyn
  • Bruk hjelm og annet sikkerhetsutstyr
  • All bruk av motor- og el-kjøretøy er forbudt inne på anlegget

Hold anlegget fritt for søppel, og ta hensyn til naboene!