Om MSIS

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) bidrar til overvåkingen av smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge. De fører egne statistikker for koronavirus, både for kommuner, fylker og nasjonalt.

Dette er en mer omfattende statistikkføring enn den vi har ført tidligere, og den fanger opp tester både på sykehuset og for personer som er folkeregistrert i Flekkefjord men testet et annet sted.

 

Daglig statistikk

Dato

Testet

Før 15.03

16

16.03

26

17.03

21

18.03

9

19.03

9

20.03

3

23.03

6

24.03

7

25.03

4

26.03

4

27.03

2

30.03

19*

31.03

3

01.04

4

02.04

3

03.04

3

06.04

3

07.04 - 15.04

3

16.04

3

17.04

2

20.04

2

21.04

0

22.04

4

23.04

0

24.04

3

27.04

8

28.04

-

29.04

6

30.04

0

04.05

9

05.05

0

06.05

9

07.05

-

08.05

3

10.05

1

11.05

4

12.05

-

13.05

3

14.05

2

15.05

6

18.05

7

20.05

8

22.05

3

25.05

2

27.05

3

28.05

4

29.05

5

02.06

2

03.06

1

08.06

7

10.06

8

12.06

3

15.06

37

17.06

24

18.06

8

19.06

2

22.06

7

24.06

8

25.06

11

26.06

7

29.06

9

01.07

7

02.07

2

03.07

6

06.07

7

07.07

6

08.07

4

09.07

2

10.07

6

13.07

6

14.07

3

15.07

6

16.07

7

17.07

13

20.07

10

21.07

11

22.07

11

23.07

8

24.07

6

27.07

11

28.07

8

29.07

7

30.07

6

31.07

6

03.08

19

04.08

12

05.08

9

06.08

7

07.08

11

10.08

21

11.08

23

12.08

9

13.08

18

14.08

10

17.08

28

18.08

21

19.08

18

20.08

19

21.08

17

24.08

41

27.08

18

28.08

20

31.08

32

01.09

26

02.09

24

03.09

18

04.09

9

07.09

24

09.09

24

10.09

12

11.09

11

14.09

24
16.09 12
17.09 12
18.09 12
21.09 23
22.09 12
23.09 9
24.09 13
25.09 13
28.09 12
29.09 10
30.09 8
01.10 11
02.10 7
05.10 13
06.10 17
07.10 12
08.10 4

Snu mobilen sideveis for å se hele tabellen.

Antall positive tester, innbyggere Flekkefjord kommune (13.10.): 3