Mest til nye festivaler og arrangementer

Summen som er avsatt til festival- og arrangementstøtte er på 50 000 kroner. Den deles i to, hvorav halvparten av beløpet går til én søker, mens resten fordeles til de andre som vurderes å oppfylle kriteriene for tildeling. Endringer i denne måten å fordele på kan forekomme.

For å stimulere til ny og økt aktivitet skal hovedbeløpet gå til nye festivaler og arrangementer.

Søknaden må inneholde:

  • En klar visjon for festivalen/arrangementet
  • En klar plan for gjennomføring
  • Et reelt budsjett

Har festivalen/arrangementet vært gjennomført tidligere, skal et utfyllende regnskap levers sammen med søknaden.