Mulig å søke neste uke

Stillingene lyses ut på vår hjemmeside og sosiale kanaler innen 29. mai. Søknadsfristen vil være relativt kort og det kalles inn til intervju fortløpende. Søkere kan bli tilbudt jobb innen ett av kommunens hovedområder: samfunn og teknikk, helse og velferd, oppvekst og kultur eller administrasjonen. Stillingene vil ha en varighet på inntil 4 uker og søkere må være tilgjengelige gjennom hele perioden.  

Ny søknadsrunde

Hvert år lyser vi ut flere sommerstillinger for ungdom, men disse 30 stillingene er altså i tillegg til de "vanlige" sommerjobbene. De som har søkt tidligere oppfordres til å søke på nytt.