Hvem kan jeg kontakte?

 • Er du frisk, men har spørsmål om korona? Send e-post til korona@flekkefjord.kommune.no eller ring nasjonal korona-telefon på 815 55 015
 • Føler du deg syk og lurer på om du kan være korona-smittet? Ta kontakt med fastlegen din på telefon (dagtid), eller ring legevakten på 116 117 (resten av døgnet)
 

Er det greit å være ute?

Det er lov og greit, men man må fortsatt holde minst 1 meters avstand til andre. 
 
De som sitter i hjemmeisolasjon skal ikke gå ut.  

Er det greit for barn å leke sammen?

Selv om barnehager og skoler nå åpnes igjen, er det viktig at generelle smittereduserende tiltak i befolkningen opprettholdes. 

For å begrense smittespredning, er det et overordnet mål å unngå å ha mange kontakter. Ved samvær anbefales fortsatt å holde minst 1 meters avstand.

Ved behov for barnepass bør dette avtales med noen faste personer, for å unngå mange ulike kontakter.

Råd om samvær og lek for barn og unge på fritiden:

 • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.
 • For barn og unge som er tilbake i barnehage og på skolen, bør lek og samvær med andre barn på fritiden fortrinnsvis gjøres med de som de er i samme gruppe med der. Samvær og lek med andre barn og unge utenom gruppen bør begrenses til noen få.  
 • Større barn og ungdom må minnes på å holde avstand til andre, også i uformelle settinger.
 • Lek og samvær bør fortrinnsvis skje utendørs.
 • Begrens overnattingsbesøk.
 • Vask hender ofte, både før og etter samvær/lek, og ha god hostehygiene.
 • Opptil 20 barn og unge kan møtes, men alle bør holde minst én meters avstand til hverandre.

For barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, gjelder egne anbefalinger.

Kan jeg invitere venner på besøk?

Ja, det kan du. Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger er 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand eller mer mellom personene. 

 

Kan jeg dra på hytta?

Hytteforbudet er fra 20. april opphevet, men vi anbefales fortsatt å redusere fritidsreiser. 

Kan jeg dra på båttur?

Ja, det er ingen forbud mot bruk av fritidsbåt. Bruk vettet og vis hensyn.  

Kan jeg bruke idrettsanlegget der jeg bor?

Utendørsanlegg er åpne og kan brukes dersom man følger disse reglene:  

 • Man må holde 2 meters avstand til andre mennesker.  
 • Det kan være maks 20 personer i samme gruppe.  
 • Man kan ikke bruke felles utstyr, med unntak av utstyr som man ikke tar på.  
 • Man må sørge for god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås.  

Kan jeg besøke besteforeldre?

Ja, forutsatt er at dere har rene hender og holder god avstand. Helst bør man møtes utendørs. Dersom besteforeldre er helt friske og under 65 år kan de også treffe barnebarna innendørs.

Alle helse- og omsorgsinstitusjoner har vært stengt for besøk fra pårørende, dette lempes på nå og informasjon kommer. 

 

 

Kan jeg reise innenlands?

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå offentlig transport hvis du kan og unngå steder hvor du lett kommer nær andre.

 

Kan jeg reise til et annet land?

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige alle land. 

Kan studenter reise hjem, for eksempel på ferie?

Det er greit for studenter å reise hjem til familien så lenge man er frisk og reiser på en måte som gjør at man kan holde avstand.

Kan man bruke kollektiv transport for å dra fra et sted til et annet?

Det er viktig å unngå kollektiv transport hvis du kan. Må du reise kollektivt? Hold avstand til andre passasjerer og vask hendene godt når du kommer hjem.

Kan man kjøre i bil sammen med andre som ikke bor i samme husstand?

Å sitte i en bil sammen med noen du ikke bor sammen med/er i familie med, bør unngås hvis du kan.

Hvor kan jeg finne fersk informasjon om koronaviruset?

Både Folkehelseinstituttet og Helse Norge oppdaterer kontinuerlig nettsidene sine med den nyeste informasjonen, både når det gjelder viruset i seg selv, og karantene- og isolasjonsråd.

Finner du ikke det du leter etter her kan du ringe informasjonstelefonen 815 55 015 (åpen hverdager 8-18, helger 10-16)

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg kan være smittet?

Da tar du kontakt med fastlegen din på telefon på dagtid, eller ringer legevakten på 116 117 resten av døgnet.

 

Må jeg betale kommunale avgifter som vanlig?

Betalingsfristen for kommunale avgifter er utsatt fra 1. april til 31. mai. Fakturaen er allerede sendt ut. Om du ønsker kan du dele regningen opp i flere deler, men hele regningen må være betalt innen 31. mai. Pass på å bruke samme KID-nummer på alle delbetalingene. (KID-nummeret står på regningen du har fått.

Skal jeg betale for barnehage/SFO når det er stengt?

Regjeringen har bestemt at ingen skal betale for SFO eller barnehage i den perioden de er stengt. Fratrekket kommer på fakturaen for april måned. Det betyr at april blir betalingsfri.