Program

11.00: Kaffe og servering
11.30: Velkommen
11.35: Bibliotekets tjenester v/SPIRA Bibliotek

11.50: Teknologiambassadør v/Kjell Steinsholdt
12.30: Pause

12.45: El sikkerhet i hverdagen v/Glitre nett
13.15: Brannsikkerhet og trygghetsteknologi v/Brannvakta
13.45: Pause
14.00: Smarthusløsninger v/Flekkefjord elektro

14.30: Paneldebatt

15.00: Avslutning og kake

Digitalt medborgerskap

Digitalt medborgerskap handler om å kunne delta aktivt i samfunnet og ha innflytelse på demokratiske prosesser i digitale kanaler. Det omfatter tilgang til digitale verktøy, ferdigheter til å bruke dem, og forståelse av hvordan økt digitalisering påvirker samfunnet. For å styrke dine digitale ferdigheter, kan du dra nytte av ressurser som norge.no, digidel.no, helsenorge.no

Vi ser frem til å ønske deg velkommen til en lærerik og engasjerende temadag om velferdsteknologi! 

Arrangementet er gratis, men det kreves påmelding på grunn av servering. 

(Skrevet av arrangøren.)