Hvor kan jeg stemme, og hva er åpningstiden?

Tidligstemme

Ordningen med tidligstemming er for velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen 13. september.

Husk å ta med valgkort, dersom dette er mottatt og legitimasjon.

I Flekkefjord kommune kan du tidligstemme på biblioteket på Spira Flekkefjord kultursenter. Åpningstiden er mandag til fredag fra klokken 11.00-15.30.

Forhåndsstemme

I Flekkefjord kommune kan du forhåndsstemme fra 10.08.2021 på bilbioteket på Spira Flekkefjord kultursenter.
Åpningstider for forhåndsstemmer vil være fra kl. 11.00 – 15.30 (mandag til fredag) og lørdag fra kl. 11.00 – 14.00.
De to siste torsdagene før valgdagen vil det være mulig å forhåndsstemme frem til klokken 18.00.
Fredag 10.09 er siste dag for forhåndsstemmingen, og den vil være på rådhuset med mulighet for å stemme frem til klokken 19.00.

Det vil bli avholdt forhåndsstemmegivning på følgende institusjoner:

  • Sørlandet sykehus, Flekkefjord
  • Tjørsvågheimen
  • Sundeheimen omsorgssenter
  • Hidra omsorgssenter.

Tidspunktet for forhåndsstemmegivningen på institusjonene vil bli annonsert internt på institusjonene. 

Du kan også søke opp forhåndsstemmelokaler i andre kommuner på valglokaler.no.

Stemme hjemme?

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan søke valgstyret om å få avgi stemme der de oppholder seg.

Siste frist for å søke om forhåndsstemmegivning hjemme er fredag 10.09. kl.10:00. 

 

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Skal du stemme fra utlandet eller på Svalbard?

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Etter dette må de henvende seg til utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.