Aldersgruppen 18-64 med høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp

Vi har fra før åpnet for at personer over 65 år kan bestille en fjerde dose/oppfriskningsdose med koronavaksine.

Nå kan personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende tilstander/sykdommer som øker sjansen for et alvorlig sykdomsforløp gjøre det samme.

Du bestiller time til vaksinering her.

Eventuelt kan du ringe 46846771.

Hva regnes som underliggende sykdom/tilstand med høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp?

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Aldersgruppen 12-17 med alvorlig grunnsykdom - og gravide

I tillegg anbefales det at ungdom i alersgruppen 12-17 med alvorlig grunnsykdom bestiller oppfriskningsdose.

Det anbefales også at gravide bestiller oppfriskningsdose. FHI anbefaler at dette gjøres i andre eller tredje trimester, minst fire måneder etter forrige dose.

Du (foresatte for deg under 18 år) bestiller time til vaksinering her.

Eventuelt kan du ringe 46846771.

Hva regnes som alvorlig grunnsykdom?

 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Har du hatt korona nylig? Vent 3-4 måneder med å vaksinere deg

Dersom du nylig har hatt korona anbefales det at du venter 3-4 måneder før du får oppfriskningsdose. Minimum ventetid mellom tilfriskning og oppfriskningsdose er tre uker.