Skriftstørrelse

Hopp til her

Skolehelsetjenesten videregående skole

Skolehelsetjenesten består av helsesøster (sykepleier med videreutdanning som helsesøster), skolelege, familiekonsulent og psykolog. Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene.

Elevene kan droppe innom eller ta kontakt på telefon for å gjøre en avtale.

Her kan du få råd og veiledning om bla. prevensjon, graviditet, seksuelt overførbare sykdommer, røyking, rusmidler, stress, kosthold og psykisk helse. Du kan også ta kontakt hvis du ønsker å snakke med oss om personlige problemer, eller bekymringer i forhold til hjem, skole og venner.

vi jobber sammen

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, fastleger, barnevern, fysioterapeut, NAV og andre aktuelle instanser.  Vi har også et utvidet tilbud gjennom helsestasjonens familiesenter og psykologtjenesten. Foreldrene kan selv ta direkte kontakt med familiesenteret, men henvisning til psykologtjenesten ordnes av helsesøster.

taushetsplikt

Vi har taushetsplikt og innhenter alltid samtykke fra ungdommen før vi utveksler informasjon med andre faggrupper eller instanser.

journalføring og innsynsrett

Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jfr. Forskrift om pasientjournal). Dersom dere flytter i løpet av skolegangen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre/foresatte når barnet er under 18 år (jfr. Pasient og brukerrettighetsloven§3-4).

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me