Skriftstørrelse

Hopp til her

Ønsker du å søke om næringsfondmidler?

Har du planer om nyetablering, videreutvikling eller et prosjekt som kan føre til økt virksomhet eller nye arbeidsplasser i Flekkefjord? Da kan det hende at du kan søke om støtte fra kommunens næringsfond.

Støtten gis som hovedregel som økonomisk tilskudd og kan dekke opptil 50% av dokumenterte kostnader. Det er et krav at virksomheter som søker tilskudd skal være registrert, eller være under registrering, og ha sin hovedvirksomhet i Flekkefjord kommune. Prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet.

Formål med fondet:

 • Fondet skal primært nyttes til formål og tiltak som fremkommer av handlingsplan for næring og/eller som er knyttet opp mot vedtatte mål og satsinger i kommuneplanens samfunnsdel - næring.
 • Det er et krav at virksomheter som søker tilskudd skal være registrert, eller være under registrering, og ha sin hovedvirksomhet i Flekkefjord kommune.
 • Ingen har krav på støtte fra næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet.
 • Fondet kan benyttes til prosjekter igangsatt av kommunen så lenge prinsippene i retningslinjene er hensyntatt.
 • Fondet skal, når relevant, prioritere søknader som kan dokumentere et bevisst samfunnsansvar

(miljø, bærekraft, lærlinger, likestilling og inkludering).

Skriv en kortfattet søknad med følgende opplysninger:

 • En kort beskrivelse av virksomheten.
 • Forretningsidé / prosjektbeskrivelse. Effektmål av tiltaket må beskrives konkret.
 • Budsjett, regnskap og investerings- / finansieringsramme.
 • Skatteattest for firmaet og / eller eierne skal vedlegges søknaden.
 • Opplysning om det søkes andre offentlige støtteordninger.
 • Beskrivelse av eventuelt samfunnsansvar.
 • Søker kan bli invitert for å gi presentasjon av tiltaket.
Søknadsfrist: 24.aug 2018

Søknaden sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   

For mer informasjon - kontakt næringssjefen.

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me