Skriftstørrelse

Hopp til her

Bod, garasje og andre mindre, frittliggende bygninger

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i rettledningen om unntak for søknadsplikt. Mye informasjon er tilgjengelig i kommunens avanserte kartløsninger (GISLINE og Planinnsyn).

Bod, uthus, garasjer er frittliggende bygninger for oppbevaring av utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig. Det kan for eksempel ikke være stue, soverom, kjøkken, arbeidsrom eller andre rom for varig opphold i bygningen. 

Du trenger ikke søke dersom:

 • Bygningen ikke er i strid med gjeldende arealplan – jf. pbl. § 1-6 andre ledd.
 • En eventuell utnyttelsesgrad for tomten ikke overskrides ved byggingen.
 • Avklaring må gjøres med andre myndigheter, for eksempel vei-, jernbane- og kulturminnemyndighet

Er dette oppfylt kan bygning oppføres uten å søke dersom

 • bygningen er frittliggende
 • bygningen plasseres på bebygd eiendom
 • verken bruksareal eller bebygd areal er over 50 m 2
 • bygningen ikke skal brukes til beboelse
 • mønehøyden ikke overstiger 4,0 meter
 • gesimshøyden ikke overstiger 3,0 meter
 • bygningen oppføres i en etasje og uten kjeller
 • bygningen ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter fra nabogrensen
 • bygningen ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter fra annen bygning på egen eiendom
 • bygningen ikke plasseres over vann- eller avløpsledninger

Tillatt bruk:

Eksempler på hva bygningen kan være:

 • bod
 • veksthus
 • søppelskur
 • sykkelskur
 • garasje
 • carport
 • vedbod
 • dukkehus
 • hobbyverksted
 • atelier
 • lysthus
 • øvingslokale

Du må informere kommunen om tiltakets plassering senest når det er ferdigstilt, slik at plasseringen føres inn i kommunens kartgrunnlag. Dette gjør du med skjemaet «Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt» som du finner på DIBK.no.

Du må huske å legge ved kart. 

Du kan søke på egenhånd dersom:

 • Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy. Bygningen kan i tillegg ha kjeller.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom:

 • Bygningen er over 70 kvadratmeter eller den skal brukes til beboelse.
 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.00
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me