Nytt vann og-avløpsnett

Det har i lengre tid pågått arbeid med vann- og avløpsnettet på Øvreid. Det nærmer seg slutten, og arbeidet fortsetter nedover Glendrangeveien.

Arbeidet starter i neste uke (uke 23) og fra uken etter (uke 24) må trafikanter belage seg på å i perioder bli dirigert manuelt. Se kart nederst i denne saken.

Fremdriftsplanen ser slik ut:

Uke 23: Oppstart. Det graves grøft. Et provisorisk vannanlegg kobles til. Arbeidet foregår øverst i anlegget, begge kjøreretninger er åpne.

Uke 24 og 25: Trafikken dirigeres (se kart).

Uke 26: Opprydning, trykktesting og kloring. Det kan forekomme dirigering i perioder.

Uke 27: Høvling, klargjøring og asfaltering.

Arbeidene pågår fra 7.00 til 19.00 (enkelte dager noe lenger). Når det ikke arbeides er grøften lukket, og det er vanlig trafikkmønster.