Søknadskjema

Søknad og tildeling av barnehageplasser foregår elektronisk. Barnehageopptaket er samordnet, det betyr at det gjelder både private- og kommunale barnehager.