Hva er

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom frivilligsentralen, hjemmetjenesten, eldrerådet, pensjonistklubben, drosjesentralen, Maritim fjordhotell og Grand hotell. Prosjektet har fått midler fra Statsforvalteren i Agder til å invitere alle over 65 år i hele Flekkefjord kommune til middag for kr. 125 pr stk. fra mandag til torsdag. Hotellene stiller sine restauranter til disposisjon og drosjesentralen skal bistå med skyss for alle som trenger det. 

Skyss

Jeg trenger skyss!

I tillegg til drosjesentralen vil vi også samarbeide med lag og foreninger i distriktene som kan hjelpe oss med evt. samkjøring og følge. Så om du trenger skyss ta kontakt med Kaia Feed Bruhjell fra frivilligsentralen på tlf 99207934.

Jeg trenger ikke skyss!

Pensjonistene som ikke trenger skyss tar selv kontakt med restauranten og bestiller bord.

Formål og målgruppe

Formålet med prosjektet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og legge til rette for at de eldre skal være en del av et sosialt felleskap etter at vaksinasjonen er gjennomført. 

Målgruppen i prosjektet er alle over 65 år i hele kommunen.

Når skal dette skje?

25 - 28 oktober