I år er det lurt å forhåndsstemme

Vi oppfordrer velgere til å benytte seg av hele stemmegivningsperioden fra og med 10. august til og med valgdagen 13. september. På den måten kan vi unngå at mange kommer samtidig for å stemme.

Hvis jeg er i isolasjon eller i karantene?

Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt. Vi jobber med å opprette egne valglokaler for personer i karantene og isolasjon.
(Mer informasjon kommer)

Smittevernveileder

Det er utarbeidet en smittevernveileder for valget:
Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet
Vi følger de råd og anbefalinger som står i denne.