Kort fortalt

Planens hensikt er å legge til rette for rivning av eksisterende enebolig for oppføring av ny firemannsbolig med takparkering. 

3 - Dannevikveien 32 - planområde.jpg

Kom med innspill

Eventuelle innspill/merknader til planarbeidet sendes til post@htupro.no eller OWL AS, Trøngsla 8A, 4405 FLEKKEFJORD innen 31.03.2023.