Det anlegges nytt vann- og avløpsnett på ca 180m med start Grønnes badeplass mot Skottelia.

Arbeidet fører til at at veien «Grønnes» vil være stengt i tidsrommet fra mandag 10 januar fram til fredag 28 januar.

Det vil være mulig å kjøre gjennom Lastaområdet for fastboende mens arbeidet pågår.

Et parkeringsområde på bobilcampen vil være forbehold fastboende på Grønnes.

Kvina Maskin AS er entreprenør og skal utføre arbeidet for kommunen.

Grønnes arbeid.JPG