Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltagelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne (NOU 2011 : 11).

Hvorfor benytte velferdsteknologi?

Velferdsteknologi kan bidra til økt verdighet og egenmestring, utsette behov for hjelp og sykehjems-innleggelse, samt gi brukerne økt trygghet og dermed redusere behov for fysiske tilsyn.

Hvordan benytte velferdsteknologi?

I Flekkefjord kommune skal det legges til rette for å bistå innbyggere som ønsker å benytte velfredsteknologi. Ved behov for velferdsteknologi som helsetjeneste, er det enhet for hjemmetjenester som forvalter tilbudet. Dersom man ønsker å benytte velferdsteknologiske løsninger som ikke er helsetjeneste, men for eksempel trygghetsskapende, kan kontaktperson for velferdsteknologi være behjelpelig med informasjon.