Oppmøte

Sunde skole
Kl. 08.25. Alle elevene møter i amfiet. 1.-6. trinn slutter kl. 13.05. 7. trinn slutter kl. 14.00. Det blir leksehjelp for elever fra 3.-6. trinn fra kl. 13.15-14.00.

Søyland skole
kl.08.25.
NB: Husk at det er få parkeringsplasser ved skolen.

Sira skole
Kl. 08.30. Elevene møter i festsalen.

Hidra skole
Kl. 08.10. Oppmøte utenfor hovedinngangen i 1. etasje. Skoleslutt  kl.12.45. 

Gyland skole
kl.09.00. Oppmøte i gymsalen for alle. Skoleslutt kl.14.30.

Flekkefjord ungdsomsskole
Kl.08:15. Alle elever møter i sine klasserom.  Er du usikker på hvor du skal gå vil det være voksne som kan vise deg til riktig rom, og oppslag som viser hvilket rom de enkelte klasser skal ha. Skoledagen varer fram til 13:50.

SFO

SFO ved barneskolene er stengt 16. og 17. august (kun 17. ved Gyland skole) på grunn av planleggingsdager.