Kommuneplanens samfunnsdel handler om hvordan Flekkefjord kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig fram mot 2036.

Nå revideres denne – og vi vil høre fra innbyggere, næringsliv og interesseorganisasjoner!

Du finner planen i info-boksen på denne siden.

Innspill sendes til post@flekkefjord.kommune.no og merkes med «kommuneplanens samfunnsdel». Fristen er 30. april 2023.