Følgende tiltak er iverksatt:

  • Alle ansatte som er regnet som nærkontakter er kontaktet og har fått utdelt hurtigtest.
  • Alle pasienter som er nærkontakt blir testet, det brukes munnbind ved kontakt nærmere enn 2 meter. Pasientene holdes adskilt fra de øvrige pasientene og deltar heller ikke på fellesarrangement.
  • Alle ansatte som er nærkontakt bruker munnbind på jobb ved kontakt nærmere enn 2 meter frem til utbruddet er over (til og med søndag 21/11).
  • Alle nærkontakter er vaksinert.
  • Alle ansatte som går imellom avdelingene, også de som ikke er definert som nærkontakter bruker munnbind frem til utbruddet er over (til og med søndag 21/11).
  • Ingen avdelinger stenges ned, og det innføres ikke påbud om bruk av munnbind for besøkende.

I tillegg til iverksatte tiltak nevnt over er det verdt å nevne at de aller fleste beboerne på Tjørsvågheimen i uke 43 fikk sin tredje dose av koronavaksinen.