• Velkommen til julekonsert med kulturskolen

  22-11-2017 Aktuelt

  Flekkefjord kulturskole arrangerer sin årlige julekonsert den 9.desember kl. 13.00 i Spira.  Her får du opplevd kreative og skapende unge mennesker som utfolder seg innen musikk, dans, teat...

  Les mer

  Enhetsleder - Enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse

  20-11-2017 Ledige stillinger || Aktuelle

  En av våre dyktige ledere har fått ny spennende jobb og vi søker derfor hennes etterfølger som enhetsleder i enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse.ID:  17/1361 Frist:  07.1...

  Les mer

  Innspill til TV-sending for Tour Des Fjords

  16-11-2017 Aktuelt

  Tour des Fjords skal gå gjennom Flekkefjord kommune torsdag 24.mai 2018. Da trenger vi innspill til hva vi bør vise frem under TV-sendingen langs ruten gjennom kommunen.  Les mer og gi innspill ...

  Les mer

  Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

  14-11-2017 Aktuelt

  På torsdag 16.november presenteres rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 for formannskapet. Deretter har politikerne to uker til å utarbeide sine forslag og endringer, før sake...

  Les mer

  Kommunalsjef - Oppvekst og kultur

  14-11-2017 Ledige stillinger || Aktuelle

  Kommunalsjef Oppvekst og kulturVikariat i perioden 01.02.18 til og med 30.07.19ID: 17/1333 Frist: 08.12.17 ...

  Les mer

  Ledig stilling for terapeut i bolig

  10-11-2017 Ledige stillinger || Helse og velferd

  Miljøterapeutca 80 % sva. skaps. vikariat frem til sept. 2018 i Sundegt. 41Turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helgID: 17/1343 Frist: 29.11.17 ...

  Les mer

  Ledig stilling - Fysioterapeut

  10-11-2017 Ledige stillinger || Aktuelle

  Fysioterapeut50 % fast stilling som fysioterapeut  2. gangs utlysningID: 17/1341 Frist: 01.12.17 ...

  Les mer

  Ledig stilling for miljøterapeut

  07-11-2017 Ledige stillinger || Helse og velferd

  MiljøterapeuterEnhet for habilitering har ledig  1 fast og et vikariat i boligFrist 29.11.17 ...

  Les mer

  Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

  02-11-2017 Aktuelt

  Til frivillige organisasjoner og private aktører i FlekkefjordBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser tilskuddsmidler i Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018I den anle...

  Les mer

  Påvist harepest i Vennesla og Sogndalen

  19-10-2017 Aktuelt

  Til informasjon:   ...

  Les mer

  Rigg tilbake i Djupivika-opplag i oktober

  12-10-2017 Aktuelt

  En av boreriggene til Dolphin Drilling skal etter planen returnere til opplag i Djupvikbukta mot slutten av oktober. Det kommer da til å foregå ankringsoperasjoner i området, noe vi ber lokale fiske...

  Les mer

  Supplerende barnehageopptak i Flekkefjordsbarnehagene

  12-10-2017 Aktuelt

  Nå kan du søke om suppleringsopptak i Flekkefjordsbarnehagene, med tilbud om plass fra nyttår 2018. Det vil da bli gitt tilbud om barnehageplass fortrinnsvis i barnehager som har ledig kapasitet. Søk...

  Les mer

  Vi trenger bøssebærere til TV-aksjonen!

  05-10-2017 Aktuelt

  Vil du være med å gå årets viktigste søndagstur? Vi trenger bøssebærere mellom kl. 15 og 18, søndag 22.oktober!  Du registrer deg som bøssebærer HER eller ved å ringe Tjenestetorget på te...

  Les mer

  Kollapset bekkerør og synkehull i Austadvika

  04-10-2017 Aktuelt

  På grunn av store nedbørsmengder i helga, kollapset et bekkerør i Austadvika. I nærheten av innkjørselen til Tratecteknikken har det dannet seg et synkehull. Entreprenørfirmaet BJ Mydland AS sett...

  Les mer

  Nå kan studenter ved UiA søke om reisestipend

  03-10-2017 Aktuelt

  I bystyrets møte den 28.09.2017 ble det bestemt at heltidsstudenter ved Universitetet i Agder skal få 5000 kr i reisestipend ved å forbli folkeregistrert i Flekkefjord kommune gjennom skoleåret 2017/1...

  Les mer
  • Enhetsleder - Enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse

   En av våre dyktige ledere har fått ny spennende jobb og vi søker derfor hennes etterfølger som
   enhetsleder i enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse.

   ID:  17/1361

   Frist:  07.12.17

   Les mer …
  • Kommunalsjef - Oppvekst og kultur

   Kommunalsjef Oppvekst og kultur
   Vikariat i perioden 01.02.18 til og med 30.07.19
   ID: 17/1333

   Frist: 08.12.17

   Les mer …
  • Ledig stilling for terapeut i bolig

   Miljøterapeut
   ca 80 % sva. skaps. vikariat frem til sept. 2018 i Sundegt. 41
   Turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg
   ID: 17/1343

   Frist: 29.11.17

   Les mer …
  • Ledig stilling - Fysioterapeut

   Fysioterapeut
   50 % fast stilling som fysioterapeut  2. gangs utlysning
   ID: 17/1341

   Frist: 01.12.17

   Les mer …
  • Ledig stilling for miljøterapeut

   Miljøterapeuter
   Enhet for habilitering har ledig 

   1 fast og et vikariat i bolig

   Frist 29.11.17

   Les mer …
  • Stilling ledig som pedagogisk psykologisk rådgiver

    PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVER

    - Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT) er organisert som en interkommunal tjeneste for kommunene Farsund (vertskommune), Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. Tjenesten har fire regionale kontorer og PPT sitt arbeid omfatter både førskolebarn, grunnskolebarn og voksne med spesielle opplæringsbehov. Sentrale oppgaver for PPT er både sakkyndig utredning og systemrettet/ forebyggende arbeid.

    Ved Lister PPT har vi ledig en fast 100% stilling som PP-rådgiver.

   De sentrale oppgavene til PPT er sakkyndig utredning, rådgivning og veiledning i forhold til klienter med spesialpedagogiske behov, samt kompetanse- og organisasjonsutvikling i forhold til barnehage, skole, hjem og kommunene ellers.

    Vi søker en medarbeider som har:

   • Relevant utdanning fra universitet/ høyskole - fortrinnsvis profesjonsstudie/ hovedfag/ mastergrad innenfor fagområdene psykologi/ spesialpedagogikk/ pedagogikk/ pedagogisk-psykologisk rådgivning
   • Annen, relevant høyere utdanning kan bli vurdert
   • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig, samt evne til å følge opp forvaltningsmessige krav til    skriftlighet vil bli vektlagt
   • Fleksibilitet, omstillingsevne og gode samarbeidsevner vil være nødvendig i jobben
   • Utredningskompetanse/ erfaring fra pedagogisk psykologisk sakkyndighetsarbeid vil være en fordel
   • Kompetanse/ erfaring/ interesse for veiledning, utviklingsrettet arbeid og kompetanseutviklingsarbeid i skole spesielt vil være en fordel
   • Erfaring fra/ god kjennskap til PPT og skole vil være en fordel

   Du må være serviceinnstilt og like å jobbe med mennesker, like faglige utfordringer, ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe godt i team. Samtidig må du også kunne arbeide selvstendig og nøyaktig og tåle et høyt arbeidstempo. Vår organisasjon er i stadig utvikling, og det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer. Stillingen kan bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen, og kontorplassering vil kunne bli endret ut i fra det til enhver tid gjeldende behov.

   Personlige egenskaper vil bli sterkt vektlagt.

   Ved rekruttering internt i enheten vil annen stilling kunne bli ledig. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt annen stilling ved enheten.
   Lister-PPT kan tilby sine medarbeidere varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Det fokuseres på faglig kvalitet, tverrfaglig samarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling - noe som gir gode utviklingsmuligheter for de ansatte.

   Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
   Søker må ha sertifikat for personbil og disponere bil i tjenesten.

   For nærmere informasjon kontakt Lister PPT v/ Hans Martin Elle via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 46 13 47 17.

   Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på www.farsund.kommune.no  Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

    Søknadsfrist: 13.10.2017

  • Stilling ledig som logoped

   LOGOPED

     - Listerkommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal har et interkommunalt samarbeid i forhold til tjenester som Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og Logopedi. Kommunene ønsker en logopedtjeneste som fungerer tett opp mot PPT. Blant annet gjennom felles ledelse og felles personalmøter/fagsamlinger, men som likevel skal være enn selvstendig tjeneste med Farsund kommune som vertskommune. Logopedtjenesten skal betjene brukere fra alle de 5 kommunene i samarbeidet, og det er ønskelig at tjenesten har både en behandlende og veiledende funksjon.

    Ved logopedtjenesten i Lister har vi ledig en 100 % fast stilling som logoped.

   Stillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen og oppgavene vil i stor grad rette seg mot arbeid med barn og unge.

   Snarlig tiltredelse.

   Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:
   • Godkjent utdanning/sertifisering som logoped
   • Veiledningskompetanse og -erfaring vil være en fordel
   • Erfaring fra barnehage og/eller skole vil være en fordel
   • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig
   • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

   Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

   Regionen tilbyr deg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, som kan gi gode utviklingsmuligheter.

   Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende
   lover, reglement og tariffavtaler. Søker må ha sertifikat og disponere bil i tjenesten.

   For nærmere informasjon kontakt Lister PPT v/ Hans Martin Elle via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 46 13 47 17.

   Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på
   www.farsund.kommune.no  Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

    Søknadsfrist: 13.10.2017

  • Studerer du for å bli bli vernepleier eller sykepleier?

   Da kan du få en studentavtale hos oss!
   Er du under utdanning, og ønsker å jobbe i helger og ferier? 
   Da er du velkommen hos oss!

   ID: 17/975

   Søknadsfrist: Snarest, men helt frem til 31.12.17 

   Les mer …
  • Sykepleiere til hjemmesykepleien

   På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger hjemmesykepleien flere sykepleiere.
   Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

   ID: 17/779
   Tiltredelse snarest etter avtale
   Frist: 07.08.17  

    

   Les mer …
  • Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

   På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

   For første gang?

   Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

   Da kan dette være noe for deg!

   Les mer …
 • Les vår skrytebrosjyre online