Saken kort fortalt

Planområdet ligger på Hidra, ved Rasvågen. Eiendommer som planen omfatter er 21/4, 21/5, 21/9, 21/11, 21/18, 21/19, 21/23, 21/26, 21/27, 21/31, 21/32, 21/33, 21/35, 21/36, 21/37, 21/38, 21/39, 21/41, 21/42, 21/52, 21/53, 21/54, 21/57, 21/63, 20/6, 20/16. Planen legger opp til etablering av 25 nye fritidsboliger i allerede eksisterende fritidsboligbebyggelse. Det skal også etableres tilhørende vegareal, parkering og en småbåthavn.

Høringsfrist

Fristen for å komme med innspill til høringen er 17.09.24:

Flekkefjord kommune, post@flekkefjord.kommune.no eller Kirke.gt 50, mer med saksnummer 22/03824.