Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Godkjent reguleringsplan - Dannevika sør

Utvalg for samfunn har i møte den 16.06.2020 vedtatt endring av Detaljregulering for Dannevika sør, gnr. 203 bnr. 1770 – PlanID 4207 201722. Plandokument og utskrift av vedtaket følger som vedlegg til denne kunngjøringen.

Informasjonsmøte for grunneiere i området Kjellnes-Hågåsen

Riksantikvaren har tatt initiativ til å etablere et register for kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA). Området Kjellnes-Hågåsen er vurdert som ett av åtte steder i Agder som bør inngå i registeret. Riksantikvaren vil derfor holde et informasjonsmøte for berørte grunneiere. Møtet blir avholdt på Kystkultursenteret i Kirkehamn, onsdag 17. juni kl 17. Det vil bli orientert om KULA og konsekvenser av registreringen.

1 | 2