Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Høring - Detaljregulering for fortau i Skottelia

Kommunens planforslag for fortau i Skottelia er nå lagt ut til høring/offentlig ettersyn, og vi inviterer alle interesserte til å uttale seg om forslaget. Forslaget har vært behandlet i Utvalg for samfunn den 30.01.24.

Logo, gul og blå