Søke jobb i Flekkefjord kommune

Vi lyser ut alle stillingene våre i Webcruiter. For å søke på utlyste stillinger må du registrere deg og søke der. 

Har du lyst til å jobbe i Flekkefjord kommune, men finner ingen stillinger som passer deg? Da kan du sende inn en åpen søknad til personal@flekkefjord.kommune.no. Husk å legge ved CV og skriv gjerne noen linjer om hvem du har og hva du har lyst til å bidra med. 

Sommerjobb med mening?

Hvert år ansetter vi rundt 150 sommervikarer innenfor er bredt spekter av stillinger. Hos oss kan du få verdifull arbeidserfaring innen teknisk sektor, helse og velferd, oppvekst eller administrasjon. Du kan bidra f.eks. prøve deg på byggdrift, vedlikehold, grøntanlegg eller BUA. For de som studerer innen helse, har vi også stillinger som gir relevant erfaring for fremtidige helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere og leger.

Vi legger ut sommerjobber i oversikten over ledige stillinger i perioden januar-mars, så det kan være lurt å følge med. 

Vi tar ikke imot søknader på e-post/brevpost. 

Registrere deg som vikar

Vikarsentralen i Flekkefjord har som oppgave å skaffe vikarer innenfor helse og velferd. For tiden dekker vi inn vakter for Tjørsvågheimen, hjemmebaserte tjenester, og deler av tjenester for funksjonshemmede, men vi formidler vikarer til hele tjenesten. Vi kan også formidle kontakt om du ønsker å være vikar i barnehage.

Her kan du registrere deg som tilkallingsvikar i Flekkefjord kommune.

Spørsmål om en stilling?

Alle stillingsutlysningene har en kontaktperson i utlysningsteksten. Finner du ikke utlysningen lengre? Send en mail til personal@flekkefjord.kommune.no

Offentlig søkerliste

Hovedregelen er at det for stillinger i offentlige organer skal lages en offentlig søkerliste. Søkerlisten skal publiseres så snart som mulig etter at søknadsfristen på stillingen har gått ut. En offentlig søkerliste skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidsadresse for hver enkelt søker. Ønsker du å få tilsendt en søkerliste kan du hendvende deg til post@flekkefjord.kommune.no.

Interne stillinger

Når en stilling lyses ut internt, betyr det at bare de som allrede er ansatt i kommunen kan søke på den. Disse stillingen legges ut på Åkka nett, som er kommunens intranett.