Hva er trafikksikkerhetsplanen?

Trafikksikkerhetsplanen er et omfattende dokument som beskriver våre mål og strategier for å forbedre trafikksikkerheten i hele Flekkefjord kommune. Dette er en revisjon av planen fra 2008. Vår visjon er, som den gang, null drepte og null alvorlig skadde i trafikken. For å nå dette målet, har vi satt opp konkrete delmål og tiltak som inkluderer:

  • Anlegge funksjonelle fortau og gang-/sykkelveier
  • Tilpasse fartsnivået til veiutforming og aktivitet
  • Sikre krysningspunkter
  • Bedre belysning

Les hele planforslaget her

Si din mening

Innspill sender du til post@flekkefjord.kommune.no, eller til kommunens postadresse innen 5. august 2024. Merk gjerne med “Trafikksikkerhetsplan".