Saken kort fortalt

Planområdet ligger ute på Andabeløy, i nærheten til Hølen. Eiendommer som planen omfatter er 109/25, 109/240, 109/121, 109/138 og 109/228. Planen legger opp til etablering av 5 nye boliger, hvor en av disse har kombinert formål med næring, og hvor en er endret fra et naust.

Høringsfrist

Fristen for å komme med innspill til høringen er 03.09.24:

Flekkefjord kommune, post@flekkefjord.kommune.no eller Kirke.gt 50, mer med saksnummer: 23/04014.