Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjemabank

Under oppdatering 24. mars. Enkelte skjema er utilgjengelige inntil videre. 

ORGANISASJON
TEKNISKE TJENESTER
BARNEHAGE
NÆRING
 • Bevilling av servering av alkohol
 • Bevilling for salg av alkohol
 • Bevilling for skjenking av alkohol
 • Bevilling - omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk
 • Søknad næringsfond
HELSE OG OMSORG

 

JORD- OG SKOGBRUK
 • Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark og vassdrag

   
KULTUR, IDRETT OG FRITID
 • Søknad om elevplass ved kulturskolen 
 • Søknad for bruk av offentlig areal i Flekkefjord kommune (Type B - mindre arrangement)
 • Søknad for bruk av offentlig areal i Flekkefjord kommune (Type C - større arrangement)
 • Søknad om treningstider/arrangementer (Innendørsanlegg i sentrum)
 • Søknad om treningstider (Utendørsannlegg i sentrum)
 • Leie av Ueneshallen til bursdagsselskap for barn
PLAN, BYGG OG EIENDOM
 • Kontakt byggesaksavdelingen
 • Bestilling av forhåndskonferanse (byggesak)
 • Søknad om dispensasjon
 • Søknad om dispensasjon for byggegrenser langs vei
KOMMUNALE TILSKUDD
 • Søknad om byggetilskudd
 • Søknad om driftstilskudd
 • Søknad om kurstilskudd
 • Søknad om starttilskudd
 • Søknad om tilskudd til festivaler og større arrangement
SKOLE OG UTDANNING
 • Søk om plass i SFO
 • Dekning av reiseutgifter i forbindelse med foreldrekurs i regi av statped
FOR ANSATTE
 • Ønske om fri/arbeid i helligdagsperioder (helse og velferd)


 
ANNET