Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg?

  • Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som vil ha fylt 18 år inne utgangen av valgåret, og som er blitt folkeregisterført bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært folkeregisterført som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen.

Godkjente valglister

Valgstyret har i møte 15.mai godkjent lister til kommunestyrevalget i Flekkefjord i 2023. Klikk her for å komme til listene.