Grunnlag for forhandlingene er rekkefølgekrav fastsatt i Detaljregulering for Skottelia, gnr. 203, bnr. 1319 m.fl. PlanId: 4207201707. 

Parter i forhandlingene er Flekkefjord kommune og utbygger Flekkefjord Slipp AS.

Formålet med avtalen er å sikre opparbeidelse av fortau langs deler av Grønnesveien i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av offentlige infrastruktur, samt fordeling av kostnader tilknyttet prosjektet.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til Flekkefjord kommune ved, saksbehandler Tor Hallvard Taxerås, tlf. 41840711.