Hvordan klager jeg?

Klage på formuesgrunnlag
Hvis du finner eiendommen din i listen som heter "formuesgrunnlag" skal alle spørsmål og klager rettes til skatteetaten.
Se skatteetatens informasjon om hvordan du klager her.

 
Klage på kommunal takst
Hvis eiendommen din ligger i listen "kommunal takst" gjelder dette avsnittet deg.

Klagefristen er seks uker etter at listene legges ut til offentlig ettersyn. Listene offentliggjøres 28. februar, med klagefrist 9. april.
En klage må inneholde eiendommens gårds- og bruksnummer, og signeres av eier (hjemmelshaver). Klagen bør begrunnes.
En klage kan medføre at taksten opprettholdes, settes ned eller opp.

Klage på kommunal-takst rettes til kommunen:
E-post: eiendomsskatt@flekkefjord.kommune.no 

Alternativt kan klage sendes per post til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400, Flekkefjord.