Sommeren i Flekkefjord er for mange forbundet med musikk og utendørsarrangementer. Det håper vi den kan bli også i år. For å få det til er det viktig at alle som har tenkt seg på konserter (og andre arrangementer) viser hensyn.

 

Husk på!

  • Selv om mer og mer av samfunnet åpner opp er faren for smitte langt fra over
  • Vi har enda ikke registrert noen smittetilfeller i Flekkefjord – for å holde tallet lavt er det viktig at vi ikke slutter å ta forholdsregler

Tiltak

Smitterveilederen for konserter og arrangementer finner du i margen. Sentralt i den står begrensningen på maksimalt 200 personer per arrangement.

Det er viktig å holde nødvendig avstand til personer som ikke bor i samme husstand. Hold gjerne et par meters avstand hvis du kan, ellers er det enmetersregelen som gjelder (en meter fra skulder til skulder). En meter er ofte lengre enn du tror!

Ellers er det, som på alle andre steder, viktig med god håndhygiene. Og viktigst av alt: Hold deg hjemme hvis du er syk!

Arrangørenes ansvar – din oppgave

Det er den enkelte arrangørs ansvar at smittervernstiltakene overholdes på best mulig måte. Hvordan dette løses rent praktisk er opp til hver enkelt arrangør.

Skal du delta på et arrangement må sette deg inn i regler og tiltak som gjelder på stedet. Som et eksempel kan det hende at servering kun foregår på bordet, og ikke i baren. Spør, orienter deg og vær tålmodig.

Det kan bli ført kontroller og tilsyn, og arrangør bes om å kontinuerlig evaluere om løsningene de har valgt for å begrense smitte er effektive.

Støymålinger

Utendørskonserter og annen utendørsunderholdning fører naturlig nok til en del lyd og støy, både for arrangementets deltakere og nærmeste naboer.

Det er kommunen som skal sikre at støy fra konserter holdes på et akseptabel nivå, og det vil bli gjennomført nødvendige målinger for å overholde dette. Det måles et gjennomsnittlig støynivå over en gitt tidsperiode. Målestedet er satt i miksepultposisjon.

Kommunens eget reglement finner du i margen. Her følger noen relevante punkter:

  • Når arrangementene er tildelt, kunngjøres dette på kommunens hjemmeside og i avisen. Dette gjelder som nabovarsel.
  • Konserter/høytalerbruk avsluttes senest kl. 24.00.
  • Lydsjekk foregår innenfor begrenset tidsrom på en time.
  • Lydnivået må holdes på et helsemessig forsvarlig nivå for publikum og omgivelsene.
  • Arrangør skal ha ørepropper tilgjengelig.

Eventuelle klager blir behandlet av en saksbehandlende klagenemd.