Om du ikke foretar deg noe vil du få to fakturaer i året. De har forfall i april og oktober. Endringen vil bli registrert i systemet umiddelbart, men det vil variere når den månedlige faktura igangsettes: 

Eksempel: 

 • Endrer du hyppighet i januar får du månedlig faktura fra februar. 
 • Endrer du hyppighet i februar eller mars får du månedlig faktura fra april. 
 • Endrer du hyppighet i juni får du månedlig faktura fra juli. 
 • Endrer du hyppighet i november får du månedlig fra januar.

Viktig informasjon ved månedlig faktura

 • Eiendomsskatten skrives ut 1. mars. Den vil ikke komme med på fakturaene for januar og februar dersom en velger månedlig faktura. Det betyr at fakturaen i mars vil inneholder eiendomsskatt for januar, februar og mars.
 • For abonnenter med vannmåler, vil fakturaen for januar og februar kun inneholde faste avgifter. Etter avlest vannmåler, beregnes riktig avgift etter forbruk og tas med fra mars av. 
 • Avgiftene fordeles jevnt ut over de fakturaene som gjenstår i kalenderåret.
 • Når du har gjort avtale om månedlig fakturering, er det ikke nødvendig å fornye denne. Avtalen vil løpe til den sies opp.

Slik endrer du:

Vil du endre fakturahyppigheten gjøres dette på MinEiendom. Her kan du også få mye informasjon om boligene du eier. Fakturaen sendes ut i starten av måneden med forfall i slutten av måneden. Merk at faktura i mars måned er avregning for fjoråret for alle fakturamottakere.

Forutsetning for å få månedlig fakturering:

 • Du må motta fakturaer digitalt, enten gjennom eFaktura eller digital post.
 • Vi forutsetter at du oppretter avtalegiroavtale.
 • Dersom det viser seg at du mottar fakturaer på papir, eller de månedlige fakturaer ikke blir betalt ved forfall, vil avtalen din overføres til halvårlig utsending igjen.

Spørsmål?

Spørsmål om månedlig faktura kan gjøres på e-post fleksibelfakturering@flekkefjord.kommune.no