• Kommunedelplan for Bykjernen - offentlig ettersyn

  23-06-2017 Aktuelt

  Kommunedelplan for bykjernen - offentlig høring 2.gang Formannskapet har i egenskap av kommunens særskilte utvalg for plansaker i møte den 23. mars 2017 vedtatt å legge ovennevnte forslag til kommune...

  Les mer

  Detaljregulering Bermingdalen, gnr.1, bnr.21, 36, 47 - Hidra

  19-06-2017 Aktuelt

  REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYNUtvalg for samfunn vedtok den 07.03.2017 å legge ut til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Bermingdalen, gnr.1, bnr.21, 36 og 47, Hidra. Hensikten med reg...

  Les mer

  Ledig stilling - Danselærer - Ny søknadsfrist

  06-06-2017 Ledige stillinger

  Flekkefjord kulturskole søker Danselærer 20 % fast stillingmed mulighet for økning dersom etterspørselen er stor. ID: 17/693Tiltredelse 01.08.17 NY  Søknadsfrist: 07.07.17    ...

  Les mer

  Landstrøm gir mindre rigg-støy fremover

  02-06-2017 Aktuelt

  Nå blir det mindre rigg-støy i Djupvika, bekrefter Havnesjef i Flekkefjord kommune, Petter Tagholdt. Oljeriggen er nå koblet til landstrøm fremfor å bruke støyende dieselaggregat, noe som også kommer ...

  Les mer

  Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsendring for del av Helle

  01-06-2017 Høringer

  Kristiansen og Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter gir, på vegne av Bruhjell Eiendom, melding i henhold til § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gang:REGULERINGSENDRING FOR DEL AV HELLE, HIDRA, GN...

  Les mer

  UENESHALLEN SOMMEREN 2017

  24-05-2017 Aktuelt

  OFFENTLIG BADING:Siste åpningsdag er søndag 28. mai. TRENINGSSTUDIO HOLDER ÅPENTI TIDSROMMET 29. MAI TIL 22. JUNI:Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 07.00 - 21.00 Treningsstudio holder stengt i ...

  Les mer

  Ledig vikariat som rehabiliteringssykepleier

  22-05-2017 Ledige stillinger || Helse og velferd

  Sykepleier100 % vikariat for 1 år som rehabiliteringssykepleier i kommunens rehabiliteringsteamID  17/ 637 Frist: 07.06.17 ...

  Les mer

  Lundevatnet - Orientering ifm overvåking av store innsjøer iht Vannforskriften

  16-05-2017 Aktuelt

  På oppdrag fra Miljødirektoratet, har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) ansvaret for basisovervåkingen av store innsjøer i henhold til Vannfors...

  Les mer

  Kartlegging av sjøørretbekker i Flekkefjord

  16-05-2017 Aktuelt

  Flekkefjord kommune er med på et samarbeid/prosjekt for kartlegging, bevaring og restaurering av sjøørretbekker i Vest-Agder. Hensikten med et samarbeid vil være å sikre en helhetlig forvaltning av be...

  Les mer

  Oppstart av planarbeid - Detaljregulering Salbergneset båthavn, Våge - PlanID 1004201708

  05-05-2017 Aktuelt

  Br. Ellingsen As gir på vegne av Våge Småbåthavn As melding om oppstart av detaljregulering forSalbergneset Småbåthavn, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Planområdet ligger ved Salbergneset/Vå...

  Les mer

  Ledige lærerstillinger

  04-05-2017 Ledige stillinger || oppvekst og kultur

  LærerFlekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler. ID: 17/545 Søknadsfrist : 19.05.17 ...

  Les mer

  Kystlotteriet - søppelplukking i skjærgården

  03-05-2017 Aktuelt

  Hvert år havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Kystlotteriet har som mål å motivere folk til å rydde søppel i skjærgården ved hjelp av premiering - det er enkelt å delta.  ...

  Les mer

  Har du husket å melde deg på Sykle til Jobben?

  19-04-2017 Aktuelt

  I dag går startskudded for årets Sykle Til Jobben aksjon - har du husket å melde deg på?  Det er helt gratis å delta for alle som bor eller jobber i Flekkefjord. For å delta må du lage en bruker...

  Les mer

  Program - Flekkefjordkonferansen 2017

  14-04-2017 Aktuelt

  Hvordan redusere omfanget av spesialundervisningen, få bedre resultater og gi barn og unge en bedre hverdag gjennom systematisk fokus på tidlig innsats, tilpasset opplæring og inkludering? Vi invitere...

  Les mer

  Varsel om oppstart av planarbeid - Kjellesviggården

  10-04-2017 Høringer

  Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Nye Kjellesvig AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid til §12-8 og for: Detaljregulering for Kjellesviggården, ...

  Les mer
  • Ledig stilling - Danselærer - Ny søknadsfrist

   Flekkefjord kulturskole søker

   Danselærer

   20 % fast stilling
   med mulighet for økning dersom etterspørselen er stor.

   ID: 17/693
   Tiltredelse 01.08.17
    NY  Søknadsfrist: 07.07.17

    

    

   Flekkefjord kulturskole har 285 elever for tiden, og tilbyr undervisning innen musikk, teater, dans og visuell kunst, enten i enkelt- eller gruppeundervisning.

   Kulturskolen satser på kvalitet og mangfold, og legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid.


   Vi er en engasjert medspiller i det kulturelle livet i kommunen, og er lokalisert er i det nye kultursenteret med alle fasiliteter.  Ved siden av regelmessige huskonserter deltar våre elever i UKM kommunalt, regionalt og på landsnivå så vel som i drømmestipend og andre begivenheter som Smaabyfestival osv.  Elevene er også kulturelt aktive i mange arrangementer i byen, både kommunale og private.  


   Innen dans tilbyr vi for tiden opplæring i forskjellige grupper og flere uttrykksformer. 6i ønsker å bygge opp et større dansemiljø. Her tenker vi mest på barn fra for eksempel 5 år.

   Vi ønsker oss en utdannet dansepedagog som kan undervise innen barnedans og moderne dans.

    

   Kvalifikasjoner:

   • Utdannet dansepedagog
   • Pedagogiske evner
   • Gode samarbeidsevner
   • Politiattest må fremlegges
   • Dokumenterte norskkunnskaper skriftlig og muntlig
   • Behersker data som arbeidsverktøy

   Det ansettes på kommunale vilkår med lønn etter kvalifikasjoner i henhold til tariff.

   For nærmere opplysninger, ta kontakt med kulturskole rektor Marion Baum tlf: 97730775

   Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
   Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

   Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

   Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

   Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
   Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

   NY Søknadsfrist : 23.06.17

  • Ledig vikariat som rehabiliteringssykepleier

   Sykepleier
   100 % vikariat for 1 år som rehabiliteringssykepleier i kommunens rehabiliteringsteam
   ID  17/ 637

   Frist: 07.06.17

   Les mer …
  • Ledige lærerstillinger

   Lærer
   Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

   ID: 17/545

   Søknadsfrist : 19.05.17

   Les mer …
  • Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

   På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

   For første gang?

   Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

   Da kan dette være noe for deg!

   Les mer …
  • Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

   Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

   Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
   Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

   ID 16/1629

   Søknadsfrist 01.04.16 

   Les mer …
  • Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

   Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

   Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
   Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

   ID 16/1629

   Søknadsfrist 01.04.16 

   Les mer …
 • Les vår skrytebrosjyre online