Torsdag skrev vi følgende artikkel: Mistanke om to tilfeller med omikronvarianten i Flekkefjord. Vi har nå fått bekreftet fra FHI at ett av disse er omikronvarianten. Vi venter enda på svar fra det andre tilfellet.