MÅ ha samtykke fra BEGGE foresatte

Det kreves samtykke av begge foresatte for hver vaksine. Vi ber derfor om at skjemaet fylles ut og tas med når barnet skal vaksineres. Her er samtykkeskjema.