Alle med 25-års tjenestetid i kommunen får et jubileumsur i gave. Totalt 7 av 13 var tilstede på markeringen på rådhuset, hvor ordfører, rådmann Bernhard Nilsen og kommunalsjef Kirsten Mauland sto for utdelingen. 

Etter utdelingen ble det servert mat og kake.

Avbildet (fra venste): Wenche Larsen Løyning (SFO-leder Sunde skole, Laila Marlen Lian (lærer voksenopplæringen), Eli-Margrethe Uglem (rektor), Anne Lise Gyland (assistent Gyland barnehage), Janne Haugeland (barnehagefaglig rådgiver), Kirsten Moi Øvstedal (leder bibliotek) og Mette Sirnes (ped.leder Kringla barnehage).

Anne Beth Østrem, Linda Bergeslien, Ellen Westerholm, Ketil Aslaksen, Signe Lise Tesdal og Mona Endresen Tollefsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.