Smittesporing er igangsatt. Vi ser sammenheng mellom disse tilfellene og tilfellet i går.

Personene er nå i isolasjon, og følges videre opp av kommunens koronateam.