Testen som viste positivt resultat var en hurtigtest. I tillegg til denne testen ble det tatt en vanlig PCR-test, og denne testen viste negativt svar.

Bruk av hurtigtester gjøres for at man raskt kan sette i gang tiltak ved mulig smitte. Men det er den normale PCR-testen, som i dette tilfellet ble tatt etterpå, som gir sikrest svar.

Alle som ble satt i karantene som følge av den første testen er varslet, og ute av karantene.