Det er snakk om et familiemedlem til de to smittetilfellene vi meldte om 31. juli og 2. august. Personen er i isolasjon  og har ingen andre nærkontakter. Smitteveien er kjent.