Det er snakk om to familiemedlemmer til det smittetilfellet vi meldte om 12. august. Personene er i isolasjon og har ingen andre nærkontakter. 

Husk smittevern og test deg ved symptomer

Den siste uken har vi hatt flere smittetilfeller i kommunen vår og derfor vil vi oppfordre alle til å fortsette å følge gjeldende smittevernråd og å teste ved symptomer. Det gjelder også de som er vaksinerte.