Mandag morgen den 20. desember testet en ansatt på Sunde skole positivt på en hurtigtest. Den ansatte har ikke vært på jobb mandag. Kriseledelsen gikk ut med en anbefaling at de som ønsker og har mulighet til det, holder elevene i de to berørte klassene hjemme de siste skoledagene før jul. Det vil bli gitt et ordinært skoletilbud for de elevene som møter på skolen.

I tillegg til den ansatte som det ble informert om i går, har vi fått informasjon om at én elev på 7.trinn og én ansatt ved Sunde skole har testet positivt på korona. Verken den ansatte eller eleven var på skolen mandag. De har svært få nærkontakter så det vil ifølge kommunens smittesporingsteam ikke være behov for smittesporing.

Kommunens kriseledelsen har vurdert situasjonen ut ifra et smittevernfaglig ståsted i samråd med FHI. Barn og unges rettigheter til undervisning veier tyngst når det er lite smitte.

Kommunens kriseledelse støtter seg på FHI sine anbefalinger og skolen tar juleferie som planlagt 22.12.21.